NGLL: CHỦ ĐIỂM - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Liên Đội Thcs Hòa Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:48' 16-09-2012
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người

CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHỦ ĐIỂM : MÖØNG ÑAÛNG – MÖØNG XUAÂN .

Chi đội: VOÕ THÒ SAÙU

Đến với buổi hoạt động NGLL hôm nay
gồm 3 đội chơi.
1. Đội Kim Đồng.
2. Đội Nguyễn Tất Thành.
3. Đội Lý Tự Trọng.
Các nội dung thực hiện:
Thi tỡm hi?u v? phong t?c ngy t?t t?p quỏn truy?n th?ng dõn t?c c?a nu?c ta v trờn th? gi?i.

Phần thi văn nghệ.

2
3
1
Thi tìm hiểu về ĐCSVN và đảng bộ xã Hoà Phong.
Phần thi thứ nhất
TÌM HIEÅU VEÀ PHONG TUÏC – TAÄP QUAÙN CUÛA NÖÔÙC TA VAØ CAÙC NÖÔÙC TREÂN THEÁ GIÔÙI
Phần thi này gồm 15 câu hỏi, lần lượt mỗi đội chọn 1 câu, thời gian suy nghĩ 10 giây. Trả lời đúng được 10đ. Nếu trả lời sai các đội khác các đội khác được quyền trả lời. Trả lời đúng được 5đ.
PHẦN THỨ NHẤT
CÂU 1
CÂU 11
CÂU 6
CÂU 12
CÂU 7
CÂU 2
CÂU 13
CÂU 8
CÂU 3
CÂU 14
CÂU 9
CÂU 4
CÂU 15
CÂU 10
CÂU 5
CÂU 1: Ở miền Bắc loài hoa thường nở vào ngày tết là hoa nào?
Đáp Án : Hoa Đào
Câu 2: một năm dương lịch có bao nhiêu ngày?
Đáp án: 365 ngày
Câu 3: Nói đến “Bánh chưng – Bánh giày’’ ta thường nhớ tới vị hoàng tử nào?
Đáp án: Lang Liêu
Câu 4: Ở miền nam loài hoa gì thường nở vào dịp tết?
Đáp án: Hoa Mai
Câu 5: Ngày 23 tháng 12 ( chạp ) âm lịch người dân Việt Nam cúng ai?
Đáp án; cúng Ông Táo
Câu 6: Năm nay là năm con gì?
Đáp án: Năm con mèo
( tân mão )
Câu 7: Trong 12 con giáp ở trung quốc không có con gì?
Đáp án: Con Mèo
Câu 8: Ngày tết người dân Việt Nam thường làm loại bánh này để thờ cúng tổ tiên
Đáp án: Bánh chưng ( bánh tét )
Câu 9: hoàn thành câu nói sau “ Mùng một tết Cha, mùng hai tết Mẹ, Mùng ba tết …………..
Thầy
Câu 10: Kể tên hai quốc gia ăn tết âm lịch giống việt nam
Đáp án: Trung quốc và Triều tiên
Câu 11: Ngày mùng 5 tết hàng năm có 1 phong trào mà trước đây do Bác Hồ phát động vào năm 1959, đó là phong trào gì?
Đáp án: Tết trồng cây
Câu 12: hãy kể tên 12 con giáp
Đáp án: Tý – Sửu – Dần – Mão – Thìn – Tỵ - Ngọ - Mùi – Thân – Dậu – Tuất – Hợi
Câu 13: Ở Trung Quốc năm nay là năm con gi?
Đáp án: con thỏ
Câu 14: Năm nay là năm ‘Tân Mão’’ vậy sau bao nhiêu năm thì lặp lại năm “Tân Mão”
Đáp án: sau 60 năm
Câu 15: Thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới thường được gọi là gì?
Đáp án: là giao thừa
PHẦN THỨ HAI: THI BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ
PHẦN THỨ HAI: THI BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ
Lần lượt mỗi đội chơi lên biểu diễn tiết mục của mình, các tiết mục đan xen lẫn nhau
Hát đúng chủ đề ( 10 đ ) có diễn xuất ( 10 đ )
Điểm tối đa là 20đ sau mỗi tiết mục BGK nhận xét và cho điểm.
PHẦN THỨ BA
THI TÌM HIỂU VỀ ĐCSVN VÀ ĐẢNG BỘ XÃ HOÀ PHONG.
PHẦN THỨ BA
Ở phần thi này mỗi đội chọn một ô chữ hàng ngang, nếu trả lời đúng được 10đ, trả lời sai nhường quyền cho các đội còn lại ( nếu đúng được 5đ ) nếu sai thì ô chữ không được mở ra.
- Đội nào trả lời đúng ô chữ chìa khoá được 40đ, nêu sai thì mất quyền chơi tiếp
- Ô chữ chìa khoá là từ ghép của các chữ cái màu đỏ ở ô hàng ngang.
1
2
3
4
5
6
T
R
N
Q

P
Ú
H
Á
U
C
T
H
V
Ă
N
C
A
O
N

H
T
N
Ă
V
H
H
N
A
N
H
N
H
T
N
R

Ì
B
Q
N

U
T
U

H
N

Y
U
G
A
C
C

U
1
2
3
4
5
6
Câu 1: Ai là tổng bí thư đầu tiên của ĐCSVN?( 7 chữ cái )
Câu 2: ( 13 chữ cái ) hiệu trưởng trường THCS hoà phong hiện nay là ai?
Câu 3: ( 6 chữ cái ) Tác giả bài tiến quân ca là ai?
Câu 4: ( 13 chữ cái) Bí thư chi bộ trường ta hiện nay là ai?
Câu 5: ( 13 chữ cái ) bí thư đảng bộ xã Hoà Phong hiện nay là ai?
Câu 6 : ( 6 chữ cái ) bài hát “ tiến quân ca “ được quốc hội chọn làm bài gì của nước ta?
Từ chìa khoá ( 12 chữ cái ) ai là người sáng lập ra ĐCSVN?